Strona JerzyBudziszewski.pl


To jest oficjalna strona Jerzego Budziszewskiego, mająca przybliżyć miłośnikom sztuki jego sylwetkę i twórczość, do tej pory zupełnie nieznaną w Polsce. Będziemy ją wzbogacać tak często, jak tylko czas i archiwizowanie zbiorów na to pozwoli.

ARTgaleria.net