Wystawy, Realizacje, Sympozja

Prace Budziszewskiego są eksponowane na stałej wystawie w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku obok dzieł Henryka Stażewskiego, Tadeusza Kantora, Jana Tarasina i Adama Marczyńskiego.

1971
-wystawa indywidualna, Klub WSM, Warszawa.

1973
-sympozjum - Górażdże-73, Górażdże.

1974
-sympozjum - Krapkowice-74,
-wystawa konkursowa Rzeźba dla autostrady, Barcelona,
-wystaw i sympozjum - Symbioza plastyki z architekturą, Katowice,
-sympozjum - Otmuchów - 74 - lato kwiatów, Otmuchów,
-sympozjum - Opole - 74, Opole.

1975
-wystawa - Pejzaż Mazowiecki, Muzeum Narodowe w Warszawie,
-wystawa pokonkursowa - Muzyka i taniec, Bandol, Francja,
-wystawa i sympozjum - Kędzierzyn - 75, Kędzierzyn,
-wystawa pokonkursowa - Środowisko, w którym żyjemy - opracowanie plastyczne Rynku w Krapkowicach - praca zbiorowa (I nagroda) i opracowanie plastyczne Cementowni Górażdże - praca zespołowa, Zachęta, Warszawa,
-wystawa Warszawa w sztuce, Dom Artysty Plastyka, Warszawa,
-realizacja malarstwa ściennego w ramach otwartej Galerii XXX-lecia, Krapkowice,
-wystawa Koła Młodych, Arsenał, Poznań,
-wystawa pokonkursowa - Rzeźba dla parku, Galeria Uffizi, Florencja.

1976
-wystawa indywidualna, Galeria Sztuki Współczesnej, Warszawa,
-wystawa indywidualna, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Lublin,
-realizacja malarstwa ściennego w ramach Lubelskich Spotkań Plastycznych-76, Lublin,
-wystawa indywidualna - Klub FZSMP, Pruszków,
-VI Festiwal Sztuk Pięknych, Zachęta, Warszawa,
-wystawa BWA - Ars aqua, Katowice.

1977
-Pruszkowski Plener Plastyczny - Pruszków,
-realizacja malarstwa ściennego SWB, Warszawa,
-wystawa Koła Młodych, Galeria MDM, Warszawa.

1978
-realizacja malarstwa ściennego w Szpitalu Kolejowym w Warszawie,
-wystawa indywidualna malarstwa, Galeria Zapiecek, Warszawa,
-wystawa na Festiwalu Sztuki, Galeria Zachęta, Warszawa.

1979
-wystawa ,,Warszawa w sztuce", MRDz, Zachęta, Warszawa,
-realizacja malarstwa ściennego, Dworzec PKS, Mińsk Mazowiecki,
-wystawa problemowa Elementy, Galeria Interpress, Warszawa,
-Międzynarodowa Kolekcja dla dzieci z Lasek, Warszawa,
-Wystawa Międzynarodowy rok Dziecka, Zachęta, Warszawa.

1980
-wystawa indywidualna malarstwa, galeria Zapiecek, Warszawa,
-realizacja malarstwa ściennego, mozaiki w Domu Słowa Polskiego, Warszawa,
-wystawa okręgowa, Zachęta, Warszawa,
-Spotkania 80, Słupsk,
-wystawa w Muzeum Architektury, Wrocław.

1981
-wystawa w Galerii 72,Chełm,
-wystawa w Von Bartha-Lonn Gallery, Gothenburg,
-nielegalna wystawa we własnym studio, (grudzień) Warszawa,
-wystawa Tadeusz Brzozowski: Studenci i Przyjaciele, Galeria BWA, Poznań,
-wystawa Terra Two, Muzeum Architektury, Wrocław,
-wystawa ,,Abstrakcja Geometryczna", Konstruktiv Tendens Gallery, Sztokholm.

1982
-nielegalna wystawa we własnym studiu, (styczeń i wrzesień) Warszawa,
-wystawa w Galerii 72, Chełm,
-wystawa Abstrakcja Geometryczna, Konstruktiv Tendens Gallery, Sztokholm.

1983
-wystawa w HUB Gallery, Pennsylvania State University, University Park,
-wystawa w Ferm Gallery, Malmö,
-wystawa w Galerii 72, Chełm.

1984
-wystawa w Art Nova Gallery, Göteborg,
-wystawa w Galerii Zapiecek, Warszawa,
-wystawa w Konstruktiv Tendens Gallery, Sztokholm,
-wystawa w Solemtuna, Sztokholm,
-wystawa w Domu Kultury Polskiej w Londynie.

1985
-wystawa w Galerii W Pasażu, Wrocław,
-wystawa w Ferm Gallery, Malmö,
-wystawa w Art Nova Gallery, Göteborg,
-wystawa w ,,Kontruktiv Tendenes Gallery", Sztokholm,
-wystawa w Solemtuna, Sztokholm.

1986
-wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej, Bydgoszcz,
-wystawa w prywatnej rezydencji Attache Kulturalnego Ambasady RFN w Warszawie.

1987
-wystawa fotografii "Żywym i umarłym" wraz z Tadeuszem Rolke w Stowarzyszeniu Architektów w Warszawie,
-wystawa w Krzysztoforach, Kraków,
-wystawa w Galerii Arsenał, Białystok,
-wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej, Galeria Rzeźby, Warszawa,
-wystawa na targach Kontruktiv tendens Gallery, Sztokholm,
-wystawa na targach Art Fair, Solemtuna, Sztokholm.

1988
-wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym, Warszawa,
-wystawa na targach Kontruktiv tendens Gallery, Sztokholm,
-wystawa na targach Art Fair, Solemtuna, Sztokholm.

1989
-wystawa na Uniwersytecie Hebrajskim, Akademii Sztuk Pięknych Bezalel, Jerozolima,
-wystawa na targach ,,Kontruktiv tendens Gallery", Sztokholm,
-wystawa na targach ,,Art Fair, Solemtuna", Sztokholm.

1990
-wystawa w Ganei Ha Tarucha, Tel Awiw, Izrael,
-wystawa fotografii w Stowarzyszeniu Malarzy i Rzeźbiarzy, Tel Awiw,
-wystawa w Domu Artystów, Jerozolima, Izrael wystawa na targach Kontruktiv tendens Gallery, Sztokholm,
-wystawa na targach Art Fair, Solemtuna, Sztokholm,
-wystawa na Festiwalu Izraelskim w Jerozolimie,
-wystawa w Del Bello, Toronto.

1991
-wystawa w Jaakov Vav Gallery, Tel Awiw, Izrael.

1992
-wystawa Marsz życia w Hotelu Shearton w Nowym Jorku,
-wystawa fotografii w Isreal Discount Bank, Tel Awiw,
-wystawa w Galerii 72, Chełm.

1993
-wystawa w Art Gallery, Netanja, Izrael.

1994
-wystawa pt. Recent Works After New York wStudio Tel Aviv,
-wystawa Przestrzeń Artysty, Nowy Jork.

1995
-wystawa pt. Recent Works na Uniwersytecie Augsburskim, Augsburg,
-wystawa w Adler Cultural Center, Chicago,
-wystawa A Geometric Progression, Rachel Adler Gallery, Nowy Jork,
-wystawa United Nations, Nowy Jork.

1996
-wystawa pt. Recent Works w Ratuszu NYC, Nowy Jork.

1997
-wystawa Fin de Siecle, Delaware Center for Contemporary Arts, Wilmington,
-wystawa w Art Center of Northern New Jersey, New Milford.

2005
-Nowy Jork, USA.

2006
-Wolfson College, Oxford, Wielka Brytania.