Jerzy Budziszewski (Joshua Ben-Or) 1950-2006


foto/budzi 001 wycięty.jpg

Malarz, fotograf, rzeźbiarz, zajmujący się także problemami malarstwa w architekturze.

Urodził się 30 maja 1950 w miejscowości Zawisty Nadbużne na Podlasiu niedaleko Małkinii.

Studia malarskie odbył na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Uzyskał dyplom magistra sztuki w 1975 roku z oceną bardzo dobrą.

W latach 1973-1976 współpracował z Marianem Boguszem, później, w latach 80. z Galerią Foksal oraz Henrykiem Stażewskim.


foto/4f5603996934dGaleria Foksal, 26.06.1984 001.jpg
W pracach malarskich Budziszewskiego można dostrzec silny wpływ twórczości Stażewskiego i Strzemińskiego.

Jednak w jego sztuce nie widać filozofii percepcji wzrokowej ponieważ nie ma w niej poszukiwań wizualnego znaku-skrótu. Jego dzieła są bardziej barwne i dekoracyjne. Formy plastyczne są charakterystyczne i wyróżniają się na tle innych abstrakcji geometrycznych.

Prace fotograficzne Budziszewskiego w większości ukazują szczątki żydowskich nagrobków i synagog, samotne bramy czyli symboliczne ruiny upadłej kultury. W artystyczno-dokumentalnej wspólnej wystawie z wybitnym fotografikiem Tadeuszem Rolke, kładzie nacisk na uchwycenie nastroju samotnych ruin zaginionej kultury religijnych Żydów.

Budziszewski zaczął utożsamiać się z judaizmem, chodził do synagogi i obsesyjnie szukał śladów żydowskiej kultury wokół siebie. Zmienił nawet nazwisko na Jeshua Ben-Or. Żarliwa religijność zaowocowała emigracją do Izraela w 1988 roku.
foto/Budziszewski, 26.03.1981 001.jpg
Tam rozwijał swoje zainteresowania kulturą i religią żydowską, z którą czuł się coraz bardziej związany. Robił także coraz więcej czarno-białych zdjęć szczątków architektury, nadając im tym samym nowe znaczenia.

W roku 1994, po długim pobycie w Izraelu, wyemigrował na stałe do Stanów Zjednoczonych. Osiedlił się w Nowym Jorku.

W ostatnich latach życia zajmował się głównie malarstwem, grafiką i fotografią oraz tworzeniem konstrukcji drewnianych, tzw. kratownic.

Zmarł w Paryżu 3 lipca 2006 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 dni później w Izraelu.

Prace Budziszewskiego są eksponowane na stałej wystawie Prace Budziszewskiego są eksponowane na stałej wystawie w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku obok dzieł Tadeusza Kantora, Jana Tarasina i Adama Marczyńskiego